Welcome to family Torén

Welcome to family Torén

Child to child i Hälsovård

LäxläsarskolornaSkapad av kicki fre, september 11, 2009 07:13:31
Äntligen har vi börjat med träning för fadderskolslärarna i Child to child health. Vi har haft en tredagars träning i hur man använder sig av metoden. En dags träning i hälsa och första hjälpen. Sista dagen var helt praktiskt hur de använde sig av metoden och hur de kan lära ut hälsovård och första hjälpen för både barnen i skolan och byborna.
De 34 lärarna här i norr ser mycket fram emot att en dag i veckan arbeta på detta sätt.
Sabina vår sjuksköterska pratade om hur man i skolan kan ha en Telefon och adresslista över viktiga nummer. Var man tar sig om man behöver läkare när hälsokliniken är öppen och när vaccinations teamet kommer. Mobilnummer till Byledaren, polisen och brandkåren om det finns någon sådan mm.Alla fick papper och kritor till varje skola, för att göra bykartor och skriva upp olika sjukdomar som finns i byn. Utifrån detta hitta vilka platser som drabbas mest och vad byn kan göra åt problemet.Dessa glada ungdomar är våra tidigare elever på HOP. De arbetar nu som lärare i fältskolorna, det är en fröjd att se deras entusiasm, de har en helt annan standard än de övriga lärarna! Vi är mycket stolta över dem.

  • Kommentarer(3)//www.torenarna.se/#post256